منابع کارشناسی ارشد 94, برترین منابع ارشد , منابع ارشد دانشگاه آزاد 94,منابع ارشد ملی,ارشد دولتی

منابع کار‌شناسی ارشد آزاد 1394منابع کارشناسی ارشد 94 ارشد 94 آزمون

منابع کنکور دکتری و کار‌شناسی ارشد 94-95 سراسری ، آزاد ، وزارت بهداشت
جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های پی اچ دی آزمون تماس بگیرید
منابع کنکور ارشد سراسری 94-95 مدیریت کشاورزی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری 94 شناسایی و مبارزه با علف های هرز
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری 94 توسعه روستایی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری 94 بیوتکنولوژی در کشاورزی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری 94 بیابان زدایی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری 94 مکانیزاسیون کشاورزی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری 94 توسعه و عمران مناطق بیابانی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری 94 محیط زیست و منابع طبیعی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری 94 تولیدات گیاهی و دامی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری 94 مدیریت مناطق بیابانی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری 94 هواشناسی کشاورزی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری 94 مکانیک ماشینهای کشاورزی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری مهندسی منابع طبیعی محیط زیست 94 
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری بیماری شناسی گیاهی 94 
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری حشره شناسی کشاورزی 94
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری علوم و صنایع غذایی 94
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری صنابع خمیر و کاغذ 94
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری بیولوژی و آناتومی چوب 94
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری حفاظت و اصلاح چوب 94
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری فرآورده های چند سازه چوب 94
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری صنایع چوب 94
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری صید و بهره برداری آبزیان 94
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری بوم شناسی آبزیان شیلاتی 94
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری فرآوری محصولات شیلاتی 94
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری تکثیر و پرورش آبزیان 94
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری شیلات 94
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری تولید محصولات باغبانی 94
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری اصلاح گیاهان باغبانی 94
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری پرورش و تولید طیور 94
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری علوم دامی 94
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری علوم خاک - خاکشناسی 94
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری جنگلداری 94
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری ترویج و آموزش کشاورزی 94
منابع کنکور ارشد سراسری علوم باغبانی منابع کنکور ارشد سراسری اقتصاد کشاورزی 94
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری کشاورزی اکولوژیک - اگرواکولوژی 94
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری علوم و تکنولوژی بذر 94
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری زراعت 94
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری اصلاح نباتات 94
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری مهندسی منابع آب 94
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری سازه های آبی 94
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری آبیاری و زهکشی 94
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری مرتعداری 94
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری آبخیزداری 94
 
منابع ارشد دانشگاه آزاد کشاورزی و منابع طبیعی | فقط کافیست اسم رشته و گرایش خود را برای ما پیامک نمایید ؛ ما نیز در مقابل، اطلاعات کافی از جمله منابع ، جزوات، سوالات، کتاب رشته مورد نظر شما + شماره حسابها و نحوه پرداخت و ارسال را در چند پیامک پاسخ خواهیم داد.

50102 منابع ارشد دانشگاه آزاد علوم دامی 1394
50103 منابع ارشد دانشگاه آزاد علوم دامی تغذیه دام 1394
50106 منابع ارشد دانشگاه آزاد علوم دامی فیزیولوژی دام 1394
50202 منابع ارشد دانشگاه آزاد خاک شناسی 1394
50204 منابع ارشد دانشگاه آزاد علوم باغبانی 1394
50205 منابع ارشد دانشگاه آزاد اقتصاد کشاورزی 1394
50206 منابع ارشد دانشگاه آزاد ترویج و آموزش کشاورزی 1394
50207 منابع ارشد دانشگاه آزاد اصلاح نباتات 1394
50208 منابع ارشد دانشگاه آزاد زراعت 1394
50209 منابع ارشد دانشگاه آزاد حشره شناسی کشاورزی 1394
50217 منابع ارشد دانشگاه آزاد علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک 1394
50218 منابع ارشد دانشگاه آزاد علوم خاک گرایش پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک 1394
50219 منابع ارشد دانشگاه آزاد علوم خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک 1394
50220 منابع ارشد دانشگاه آزاد علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای 1394
50221 منابع ارشد دانشگاه آزاد علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه 1394
50222 منابع ارشد دانشگاه آزاد علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها 1394
50223 منابع ارشد دانشگاه آزاد علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی 1394
50225 منابع ارشد دانشگاه آزاد علوم و تکنولوژی بذر 1394
50228 منابع ارشد دانشگاه آزاد علوم خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک 1394
50229 منابع ارشد دانشگاه آزاد کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی) 1394
50240 منابع ارشد دانشگاه آزاد باغبانی بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی 1394
50251 منابع ارشد دانشگاه آزاد باغبانی فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی 1394
50304 منابع ارشد دانشگاه آزاد آبیاری و زهکشی 1394
50310 منابع ارشد دانشگاه آزاد مکانیک ماشین های کشاورزی 1394
50313 منابع ارشد دانشگاه آزاد مکانیزاسیون کشاورزی 1394
50319 منابع ارشد دانشگاه آزاد توسعه روستایی 1394
50322 منابع ارشد دانشگاه آزاد بیوتکنولوژی کشاورزی 1394
50325 منابع ارشد دانشگاه آزاد مدیریت کشاورزی 1394
50326 منابع ارشد دانشگاه آزاد مهندسی منابع آب 1394
50328 منابع ارشد دانشگاه آزاد سازه های آبی 1394
50330 منابع ارشد دانشگاه آزاد تکثیر و پرورش آبزیان 1394
50337 منابع ارشد دانشگاه آزاد مهندسی تولیدات گیاهی تولید محصولات باغبانی 1394
50367 منابع ارشد دانشگاه آزاد علوم دامی اصلاح نژاد دام 1394
50369 منابع ارشد دانشگاه آزاد علوم دامی مدیریت دامپروری 1394
50370 منابع ارشد دانشگاه آزاد بوم شناسی آبزیان شیلاتی 1394
50372 منابع ارشد دانشگاه آزاد علوم دامی تغذیه طیور 1394
50373 منابع ارشد دانشگاه آزاد مهندسی فضای سبز گرایش گیاهان زینتی در منظر 1394
50374 منابع ارشد دانشگاه آزاد توسعه روستایی توسعه کشاورزی 1394
50375 منابع ارشد دانشگاه آزاد توسعه روستایی توسعه اقتصادی 1394
50376 منابع ارشد دانشگاه آزاد توسعه روستایی توسعه اجتماعی 1394
50377 منابع ارشد دانشگاه آزاد توسعه روستایی مدیریت توسعه 1394
50378 منابع ارشد دانشگاه آزاد مدیریت کشاورزی مدیریت مزرعه 1394
50379 منابع ارشد دانشگاه آزاد مدیریت کشاورزی مدیریت کشاورزی 1394
50401 منابع ارشد دانشگاه آزاد علوم و صنایع غذایی 1394
50407 منابع ارشد دانشگاه آزاد علوم و صنایع غذایی تکنولوژی مواد غذایی 1394
50408 منابع ارشد دانشگاه آزاد مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی 1394
50410 منابع ارشد دانشگاه آزاد علوم و صنایع غذایی شیمی مواد غذایی 1394
50411 منابع ارشد دانشگاه آزاد علوم و صنایع غذایی میکروبیولوژی مواد غذایی 1394
50414 منابع ارشد دانشگاه آزاد علوم و صنایع غذایی مهندسی صنایع غذایی 1394
50502 منابع ارشد دانشگاه آزاد جنگلداری 1394
50507 منابع ارشد دانشگاه آزاد فرآوری محصولات شیلاتی 1394
50512 منابع ارشد دانشگاه آزاد صنایع چوب 1394
50519 منابع ارشد دانشگاه آزاد آبخیزداری 1394
50521 منابع ارشد دانشگاه آزاد مرتعداری 1394
50539 منابع ارشد دانشگاه آزاد محیط زیست زیستگاه ها و تنوع زیستی 1394
50540 منابع ارشد دانشگاه آزاد محیط زیست آلودگی های محیط زیست 1394
50541 منابع ارشد دانشگاه آزاد محیط زیست ارزیابی و آمایش سرزمین 1394
50548 منابع ارشد دانشگاه آزاد مهندسی جنگل 1394
50550 منابع ارشد دانشگاه آزاد مدیریت مناطق بیابانی 1394
50551 منابع ارشد دانشگاه آزاد پرورش و مدیریت تولید طیور 1394
50576 منابع ارشد دانشگاه آزاد حفاظت و اصلاح چوب 1394
50577 منابع ارشد دانشگاه آزاد جنگل شناسی و اکولوژی جنگل 1394
50579 منابع ارشد دانشگاه آزاد همزیستی با بیابان محیط زیست و منابع طبیعی 1394
50585 منابع ارشد دانشگاه آزاد جنگلداری بیشه زراعی 1394
50607 منابع ارشد دانشگاه آزاد بیماری شناسی گیاهی 1394
50616 منابع ارشد دانشگاه آزاد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز 1394
50617 منابع ارشد دانشگاه آزاد هواشناسی کشاورزی 1394

منابع ارشد دولتی - 1103- سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
منابع ارشد دولتی - 1105- مجموعه علوم اقتصادی
منابع ارشد دولتی - 1112- الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی
منابع ارشد دولتی - 1133- مجموعه روانشناسی
منابع ارشد دولتی - 1134- حسابداری
منابع ارشد دولتی - 1142- مجموعه مدیریت
منابع ارشد دولتی - 1146- مجموعه محیط زیست
منابع ارشد دولتی - 1201- مجموعه زمین شناسی
منابع ارشد دولتی - 1202- مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی
منابع ارشد دولتی - 1203- مجموعه شیمی
منابع ارشد دولتی - 1206- مجموعه زیست شناسی
منابع ارشد دولتی - 1215- علوم محیط زیست
منابع ارشد دولتی - 1257- مهندسی شیمی
منابع ارشد دولتی - 1293- مهندسی شیمی - بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE
منابع ارشد دولتی - 1294- مجموعه ایمنی صنعتی - بهداشت و محیط زیست HSE

بعلت کثرت رشته ها ؛ لیست تمامی رشته ها در سایت قید نشده است ؛برای اطمینان از وجود منابع جزوات سوالات کتابهای کنکوری و دانشگاهی رشته خودتان با ما تماس بگیرید.

فقط کافیست اسم رشته و گرایش خود را برای ما پیامک نمایید ؛ ما نیز در مقابل، اطلاعات کافی از جمله منابع ، جزوات، سوالات، کتاب رشته مورد نظر شما + شماره حسابها و نحوه پرداخت و ارسال را در چند پیامک پاسخ خواهیم داد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ (از ساعت ۹ الی ۱۸ )
تماس از طریق لاین Line نیز مقدور می‌باشد.

۷۷|۲۰|۲۲|۲۲|۰۲۸
دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۶
پاسخگوی ارشد آزاد

۸۰|۵۰|۲۲|۲۲|۰۲۸
دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۶
پاسخگوی ارشد سراسری

پشتیبانی ؛ درتماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد.
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵ (از ساعت ۹ تا ۲۰ و ایام تعطیل ۹ صبح الی ۱۸)

در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را به شماره پیامکی زیر پیامک نمائید:

سامانه پیامکی کارشناسی ارشد
10004004400400

سامانه پیامکی دکتری
10004000800800

فروشگاه کتاب : دریافت-تهیه-ارسال ؛ کتاب های دواطلبین و دانشجویان به تمام نقاط کشور
با بیش از 12 سال سابقه فعالیت در بخش جزوات کارشناسی ارشد همچنین ارسال کتاب و نمونه سوالات رشته درخواستی داوطلبین

::::: ارسال بصورت فایل پی دی اف PDF به ایمیل سفارش دهنده یا ارسال بصورت پرینت و کپی شده به آدرس پستی سفارش دهنده :::::


منبع : http://karshenasiarshad92.blogfa.com/post-5.aspx
تاریخ انتشار : دوشنبه دوم مرداد 1391ساعت 4:54 | توسط : خرید منابع کارشناسی ارشد 94  | 

منابع کار‌شناسی ارشد آزاد 1394منابع ارشد دانشگاه آزاد کشاورزی و منابع طبیعی 94-95

منابع ارشد باغبانی | برترین منابع ارشد باغبانی | جزوات ارشد اساتید طراح سوال | جزوات تضمینی ارشد باغبانی

منابع ارشد باغبانی دانشگاه آزاد – منابع ارشد باغبانی دانشگاه سراسری – جزوات تضمینی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد
کلیه جزوات ، جزوات طراحان سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و سراسری می باشند. ( بسته ارشد باغبانی دانشگاه آزاد و بسته ارشد باغبانی دانشگاه سراسری هر دو موجود است میتوانید خرید نمایید)

منابع ( جزوات +سوالات +مجموعه سوال +کتب ) کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبیعی تمامی رشته ها موجود است برای خرید نقدی،آنلاین،خرید پستی،حضوری تماس بگیرید.

***************************
جزوات تضمینی کارشناسی ارشد رشته باغبانی دانشگاه آزاد
بهترین جزوات و معتبرترین جزوات اساتید دانشگاه آزاد را براحتی با خرید پستی و تحویل درب منزل | خرید نقدی | خرید اینترنتی | خرید حضوری دریافت نمایید:
کارشناسی ارشد آزاد رشته باغبانی (طبق دفترچه آزمون ارشد آزاد )
اصول باغبانی (میوه کاری، میوه های ریز، درختان میوه معتدله، گرمسیری و نیمه گرمسیری، پیوند،سبزیکاری عمومی، گلکاری،….)
خاک شناسی
گیاه شناسی (سیستماتیک گیاهی،مورفولوژی، تشریح و ریخت زایی)
ازدیاد نباتات
فیزیولوژی گیاهی
فیزیولوژی پس از برداشت
زبان تخصصی علوم باغبانی
آمار (ضریب آمار در آزمون سال ۹۲ به ارشد باغبانی اضافه شده است).
نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد علوم باغبانی
کلیه جزوات ، جزوات طراحان سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد می باشند.
 
موسسه پی اچ دی آزمون از سال ۱۳۸۳ تاکنون در ارایه جزوات ارشد باغبانی دانشگاه سراسری و آزاد موفق بوده و بسیاری از داوطلبین از جزوات این موسسه استفاده نموده و کاملا راضی میباشند.
گفته های ما را کیفیت جزوات ارسالی و خصوصا داوطلبینی که بسته های آموزشی آزمون ارشد آزاد و سراسری باغبانی از سال ۸۳ تاکنون تهیه نموده اند، تایید مینمایند.
 
منابع ارشد آزاد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی – خرید پستی و تحویل درب منزل
منابع کارشناسی ارشد آزاد بیوتکنولوژی و زنتیک مولکولی محصولات باغبانی
منابع کارشناسی ارشد آزاد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری
منابع کارشناسی ارشد آزاد فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
منابع کارشناسی ارشد آزاد فیزیولوزی و اصلاح سبزی ها
منابع کارشناسی ارشد آزاد فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی
منابع کارشناسی ارشد آزاد فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی
منابع کارشناسی ارشد آزاد تولید محصولات باغبانی
منابع کارشناسی ارشد آزاد مهندسی فضای سبز گرایش گیاهان زینتی در منظر

با سابقه درخشان چندین ساله در امر ارائه بهترین جزوات ارشد باغبانی سراسری و آزاد و جزوات بروز شده ،جزوات جدید در هر سال و با در نظر گرفتن برگزاری آزمون دکتری دولتی نیمه متمرکز و آزمون تستی دانشگاه آزاد اقدام به ارائه جزوات و منابع دکتری سراسری نیمه متمرکز گرایشهای باغبانی و دکتری آزاد باغبانی نموده است.

***************************
منابع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری علوم باغبانی
جزوات تضمینی کارشناسی ارشد رشته باغبانی دانشگاه سراسری
منابع کارشناسی ارشد سراسری باغبانی – برترین منابع ارشد باغبانی از رتبه های برتر ارشد و اساتید مهم و تاثیر گذار در کنکور ارشد باغبانی
منابع ارشد باغبانی دانشگاه سراسری نیز همچون دانشگاه آزاد از جزوات اساتید طراح سوال و دانشجویان رتبه های برتر ارشد تهیه شده است.(دانشگاههای دولتی تهران و شهرستانهای پذیرنده این رشته)
***************************
جزوات تضمینی دکتری رشته باغبانی دانشگاه آزاد تمامی گرایشها | دکتری (PHD) دانشگاه آزاد (جزوات+کتب مکمل+سوال+مجموعه سوالات دکتری سراسری)
منابع دکتری گیاهان دارویی،ادویه ای و نوشابه ای دانشگاه آزاد کد ۵۰۲۲۰
منابع دکتری علوم باغبانی – میوه کاری دانشگاه آزاد کد ۵۰۲۲۱
منابع دکتری علوم باغبانی – سبزی کاری دانشگاه آزاد کد ۵۰۲۲۲
منابع دکتری علوم باغبانی – گیاهان زینتی دانشگاه آزاد کد ۵۰۲۲۳
نمونه سوالات آزمون دکتری دانشگاه آزاد – سوالات تستی دکتری آزاد – منابع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی
***************************
جزوات تضمینی دکتری رشته باغبانی دانشگاه سراسری نیمه متمرکز تمامی گرایشها (جزوات+کتب مکمل+سوال+مجموعه سوالات دکتری سراسری)
منابع دکتری دانشگاه دولتی سراسری – کلاسهای آمادگی آزمون دکتری
منابع دکتری سبزی کاری – فیزیولوژی و اصلاح سبزی دانشگاه سراسری کد ۲۴۰۶
منابع دکتری میوه کاری – فیزیولوژی و اصلاح میوه دانشگاه سراسری کد ۲۴۰۷
منابع دکتری گیاهان زینتی دانشگاه سراسری کد ۲۴۰۸
منابع دکتری گیاهان دارویی -فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی و ادویه و نوشابه ای دانشگاه سراسری کد ۲۴۰۹
منابع دکتری فیزیولوژی پس از برداشت دانشگاه سراسری کد ۲۴۱۰
منابع دکتری بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی دانشگاه سراسری کد ۲۴۱۱
 
منابع کنکور ارشد کلیه رشته های ارشد کشاورزی و منابع طبیعی موجود می باشد.
خرید پستی، اینترنتی، نقدی برترین منابع کنکور ارشد دانشگاه آزاد ۹۳-۹۲ -سراسری ۹۳ -منابع دکتری باغبانی
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ – ارسال پیامک ۲۴ ساعته – در زمان تماس آشنایی با ما از طریق سایت freesenior را حتما اعلام نمایید.
 
ارسال سوالات و در خواستها به شماره ۱۰۰۰۴۰۰۴۴۰۰۴۰۰
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر:
منابع ارشد صنایع غذایی-دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک eforosh قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود
 
بانک صادرات
حساب: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بنام Mohammad Arvin
 
بانک ملی
حساب: ۰۳۲۹۲۸۳۴۱۳۰۰۶
کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بنام Mohammad Arvin
 
www.1AZ4.blogfa.com منابع ارشد دانشگاه آزاد
www.FreeSenior.blogfa.com منابع ارشد دانشگاه آزاد
www.freeuniversity.blogfa.com منابع دکتری دانشگاه آزاد
www.phd93.blogfa.com منابع دکتری سراسری و آزاد

منبع : http://karshenasiarshad92.blogfa.com/post-84.aspx
تاریخ انتشار : یکشنبه دوازدهم بهمن 1393ساعت 13:36 | توسط : خرید منابع کارشناسی ارشد 94  | 

منابع کار‌شناسی ارشد آزاد 1394دانلود منابع ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد 94-95

دانلود منابع ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد 94-95

دانلود منابع ارشد آزاد صنایع غذایی | جزوات ارشد صنایع غذایی آزاد 94-95
جزوات تضمینی ارشد رشته صنایع غذایی آزاد
منابع ارشد آزاد صنایع غذایی کد 50415
منابع ارشد آزاد علوم مواد غذایی کد 50416
منابع ارشد آزاد مواد غذایی کد 50417
منابع ارشد آزاد زیست فناوری مواد غذایی کد 50418
منابع ارشد آزاد علوم و مهندسی صنایع غذایی کد 50422
منابع ارشد دولتی علوم و مهندسی صنایع غذایی کد 1313

ضرایب و مواد امتحانی کارشناسی ارشد صنایع غذایی آزاد 94-95
1 - ریاضی و آمار ضریب 2
2 - زبان انگلیسی عمومی ضریب 3
3 - شیمی مواد غذایی ضریب 4
4 - میکروبیولوژی مواد غذایی ضریب 2
5 - اصول و روش های نگهداری مواد غذایی و کنسروسازی ضریب 3
6 - تکنولوژی مواد غذایی ( شیر ، گوشت ، قند ، غلات ، روغن ) ضریب 4
7 - اصول مهندسی و طراحی کارخانجات مواد غذایی ( اصول طراحی ، اصول مهندسی ، سیالات ، انتقال جرم و حرارت ، استاتیک ) ضریب 2
منابع ارشد مجموعه 4 کشاورزی و منابع طبیعی 1394-1395

فقط کافیست اسم رشته و گرایش خود را برای ما پیامک نمایید ؛ ما نیز در مقابل، اطلاعات کافی از جمله منابع ، جزوات، سوالات، کتاب رشته مورد نظر شما + شماره حسابها و نحوه پرداخت و ارسال را در چند پیامک پاسخ خواهیم داد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ (از ساعت ۹ الی ۱۸ )
تماس از طریق لاین Line نیز مقدور می‌باشد.

۷۷|۲۰|۲۲|۲۲|۰۲۸
دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۶
پاسخگوی ارشد آزاد

۸۰|۵۰|۲۲|۲۲|۰۲۸
دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۶
پاسخگوی ارشد سراسری

پشتیبانی ؛ درتماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد.
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵ (از ساعت ۹ تا ۲۰ و ایام تعطیل ۹ صبح الی ۱۸)

در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را به شماره پیامکی زیر پیامک نمائید:

سامانه پیامکی کارشناسی ارشد
10004004400400

فروشگاه کتاب : دریافت-تهیه-ارسال ؛ کتاب های دواطلبین و دانشجویان به تمام نقاط کشور
با بیش از 12 سال سابقه فعالیت در بخش جزوات کارشناسی ارشد همچنین ارسال کتاب و نمونه سوالات رشته درخواستی داوطلبین

::::: ارسال بصورت فایل پی دی اف PDF به ایمیل سفارش دهنده یا ارسال بصورت پرینت و کپی شده به آدرس پستی سفارش دهنده :::::

برچسب‌ها: منابع ارشد آزاد علوم و مهندسی صنایع غذاییجزوات ارشد صنایع غذایی آزاد,دانلود منابع ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزادمنابع ارشد صنایع غذاییمنابع ارشد آزاد صنایع غذایی


منبع : http://karshenasiarshad92.blogfa.com/post-83.aspx
تاریخ انتشار : یکشنبه دوازدهم بهمن 1393ساعت 13:34 | توسط : خرید منابع کارشناسی ارشد 94  | 

منابع کار‌شناسی ارشد آزاد 1394منابع و جزوات ارشد دانشگاه آزاد مجموعه 8 کشاورزی محیط زیست منابع طبیعی

منابع و جزوات ارشد دانشگاه آزاد محیط زیست منابع طبیعی | 5800 - مجموعه 8 کشاورزي و منابع طبیعی
50569 مهندسی منابع طبیعی - منابع ارشد آزاد محیط زیست گرایش زیستگاهها و تنوع زیستی
50570 مهندسی منابع طبیعی - منابع ارشد آزاد محیط زیست گرایش آلودگیهاي محیط زیست
50571 مهندسی منابع طبیعی - منابع ارشد آزاد محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین

1 - زبان انگليسي عمومي
2 - شناخت و حمايت محيط زيست
3 - اکولوژي حيات وحش
4 - بيولوژي و شناخت حيوانات شکاري
5 - آلودگي هاي محيط زيست
6 - ارزيابي محيط زيست

۵۸۰۰ - مجموعه ۸ کشاورزی و منابع طبیعی
۵۰۵۶۹ مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست منابع ارشد آزاد زیستگاه‌ها و تنوع زیستی
۵۰۵۷۰ مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست منابع ارشد آزاد آلودگیهای محیط زیست
۵۰۵۷۱ مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست منابع ارشد آزاد ارزیابی و آمایش سرزمین

۱ - زبان انگلیسی عمومی
۲ - شناخت و حمایت محیط زیست
۳ - اکولوژی حیات وحش
۴ - بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری
۵ - آلودگی‌های محیط زیست
۶ - ارزیابی محیط زیست

۵۸۰۰ - مجموعه ۸ کشاورزی و منابع طبیعی
۵۰۵۶۹ مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش زیستگاه‌ها و تنوع زیستی
۵۰۵۷۰ مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش آلودگیهای محیط زیست
۵۰۵۷۱ مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین

۱ - زبان انگلیسی عمومی
۲ - شناخت و حمایت محیط زیست
۳ - اکولوژی حیات وحش
۴ - بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری
۵ - آلودگی‌های محیط زیست
۶ - ارزیابی محیط زیست

فقط کافیست اسم رشته و گرایش خود را برای ما پیامک نمایید ؛ ما نیز در مقابل، اطلاعات کافی از جمله منابع ، جزوات، سوالات، کتاب رشته مورد نظر شما + شماره حسابها و نحوه پرداخت و ارسال را در چند پیامک پاسخ خواهیم داد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ (از ساعت ۹ الی ۱۸ )
تماس از طریق لاین Line نیز مقدور می‌باشد.

۷۷|۲۰|۲۲|۲۲|۰۲۸
دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۶
پاسخگوی ارشد آزاد

۸۰|۵۰|۲۲|۲۲|۰۲۸
دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۶
پاسخگوی ارشد سراسری

پشتیبانی ؛ درتماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد.
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵ (از ساعت ۹ تا ۲۰ و ایام تعطیل ۹ صبح الی ۱۸)

در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را به شماره پیامکی زیر پیامک نمائید:

سامانه پیامکی کارشناسی ارشد
10004004400400

فروشگاه کتاب : دریافت-تهیه-ارسال ؛ کتاب های دواطلبین و دانشجویان به تمام نقاط کشور
با بیش از 12 سال سابقه فعالیت در بخش جزوات کارشناسی ارشد همچنین ارسال کتاب و نمونه سوالات رشته درخواستی داوطلبین

::::: ارسال بصورت فایل پی دی اف PDF به ایمیل سفارش دهنده یا ارسال بصورت پرینت و کپی شده به آدرس پستی سفارش دهنده :::::

برچسب‌ها: منابع و جزوات ارشد دانشگاه آزادجزوات ارشد دانشگاه آزاد محیط زیستمنابع ارشد محیط زیست آزادسایت منابع ارشد آزاد


منبع : http://karshenasiarshad92.blogfa.com/post-82.aspx
تاریخ انتشار : یکشنبه دوازدهم بهمن 1393ساعت 13:34 | توسط : خرید منابع کارشناسی ارشد 94  | 

منابع کار‌شناسی ارشد آزاد 1394منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مجموعه 7 کشاورزی و منابع طبیعی حشره شناسی

منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کشاورزی و منابع طبیعی | جزوات ارشد آزاد حشره شناسی کشاورزی | منابع ارشد آزاد بیماری شناسی گیاهی | 5700 - مجموعه 7 کشاورزي و منابع طبیعی
0341 مهندسی کشاورزي - حشره شناسی کشاورزي
50365 مهندسی کشاورزي - بیماري شناسی گیاهی

1 - زبان انگليسي عمومي
2 - آمار عمومي و طرح هاي آماري در علوم کشاورزي
3 - گياه شناسي ( سيستماتيک ،آناتومي ،فيزيولوژي )
4 - قارچ شناسي
5 - بيماري هاي گياهي ( بيماريهاي قارچي ،بيماريهاي ويروسي ،بيماريهاي پروکاريوتي ،نماتدهاي انگل گياهي، بيماريهاي فيزيولوژيک و انگلهاي گلدار )
6 - اصول مبارزه و سم شناسي در بيماري هاي گياهي
7 - جانور شناسي
8 - حشره شناسي
9- آفات گياهي
10 - اصول مبارزه و سم شناسي در آفات گياهي

۵۷۰۰ - مجموعه ۷ کشاورزی و منابع طبیعی
۰۳۴۱ مهندسی کشاورزی - جزوه های ارشد آزاد حشره‌ شناسی کشاورزی
۵۰۳۶۵ مهندسی کشاورزی - جزوات ارشد آزاد بیماری‌ شناسی گیاهی

۱ - زبان انگلیسی عمومی
۲ - آمار عمومی و طرحهای آماری در علوم کشاورزی
۳ - گیاه‌شناسی (سیستماتیک، آناتومی، فیزیولوژی) 
۴ - قارچ‌شناسی
۵ - بیماری‌های گیاهی (بیماریهای قارچی، بیماریهای ویروسی، بیماریهای پروکاریوتی، نماتدهای انگل گیاهی، بیماریهای فیزیولوژیک و انگلهای گلدار) 
۶ - اصول مبارزه و سم‌شناسی در بیماری‌های گیاهی
۷ - جانور‌شناسی
۸ - حشره‌شناسی
۹- آفات گیاهی
۱۰ - اصول مبارزه و سم‌شناسی در آفات گیاهی

فقط کافیست اسم رشته و گرایش خود را برای ما پیامک نمایید ؛ ما نیز در مقابل، اطلاعات کافی از جمله منابع ، جزوات، سوالات، کتاب رشته مورد نظر شما + شماره حسابها و نحوه پرداخت و ارسال را در چند پیامک پاسخ خواهیم داد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ (از ساعت ۹ الی ۱۸ )
تماس از طریق لاین Line نیز مقدور می‌باشد.

۷۷|۲۰|۲۲|۲۲|۰۲۸
دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۶
پاسخگوی ارشد آزاد

۸۰|۵۰|۲۲|۲۲|۰۲۸
دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۶
پاسخگوی ارشد سراسری

پشتیبانی ؛ درتماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد.
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵ (از ساعت ۹ تا ۲۰ و ایام تعطیل ۹ صبح الی ۱۸)

در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را به شماره پیامکی زیر پیامک نمائید:

سامانه پیامکی کارشناسی ارشد
10004004400400

فروشگاه کتاب : دریافت-تهیه-ارسال ؛ کتاب های دواطلبین و دانشجویان به تمام نقاط کشور
با بیش از 12 سال سابقه فعالیت در بخش جزوات کارشناسی ارشد همچنین ارسال کتاب و نمونه سوالات رشته درخواستی داوطلبین

::::: ارسال بصورت فایل پی دی اف PDF به ایمیل سفارش دهنده یا ارسال بصورت پرینت و کپی شده به آدرس پستی سفارش دهنده :::::

برچسب‌ها: جزوات ارشد آزاد حشره شناسی کشاورزیمنابع ارشد آزاد کشاورزیمنابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1394منابع ارشد دانشگاه آزادمنابع ارشد آزاد بیماری شناسی گیاهی


منبع : http://karshenasiarshad92.blogfa.com/post-81.aspx
تاریخ انتشار : یکشنبه دوازدهم بهمن 1393ساعت 13:33 | توسط : خرید منابع کارشناسی ارشد 94  | 

منابع کار‌شناسی ارشد آزاد 1394منابع کارشناسی ارشد آزاد مجموعه 6 کشاورزی و منابع طبیعی مکانیزاسیون مکانیک

منابع کارشناسی ارشد آزاد مکانیزاسیون کشاورزی مهندسی مکانیک بیوسیستم | 5600 - مجموعه 6 کشاورزي و منابع طبیعی
0343 مهندسی کشاورزي - منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مکانیزاسیون کشاورزي
50388 مهندسی مکانیك بیوسیستم - منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد طراحی و ساخت
50389 مهندسی مکانیك بیوسیستم - منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد انرژي هاي تجدید پذیر
50390 مهندسی مکانیك بیوسیستم - منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد فناوري پس از برداشت
50395 منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مهندسی مکانیك بیوسیستم

1 - زبان انگليسي عمومي
2 - رياضيات و آمار
3 - مقاومت مصالح
4 - طراحي اجزاء ماشين
5 - موتور و تراکتور
6- ماشينهاي کشاورزي
7 - مکانيزاسيون کشاورزي
8 - اقتصاد و مديريت واحدهاي مکانيزه
9 - تحليل و ارزيابي پروژه هاي مکانيزه
10 - موتور، تراکتور و ماشينهاي کشاورزي

۵۶۰۰ - مجموعه ۶ کشاورزی و منابع طبیعی
۰۳۴۳ مهندسی کشاورزی - منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مکانیزاسیون کشاورزی
۵۰۳۸۸ مهندسی مکانیک بیوسیستم - منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد طراحی و ساخت
۵۰۳۸۹ مهندسی مکانیک بیوسیستم - منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد انرژی‌های تجدید پذیر
۵۰۳۹۰ مهندسی مکانیک بیوسیستم - منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد فناوری پس از برداشت
۵۰۳۹۵ منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مهندسی مکانیک بیوسیستم

۱ - زبان انگلیسی عمومی
۲ - ریاضیات و آمار
۳ - مقاومت مصالح
۴ - طراحی اجزاء ماشین
۵ - موتور و تراکتور
۶- ماشینهای کشاورزی
۷ - مکانیزاسیون کشاورزی
۸ - اقتصاد و مدیریت واحدهای مکانیزه
۹ - تحلیل و ارزیابی پروژه‌های مکانیزه
۱۰ - موتور، تراکتور و ماشینهای کشاورزی

فقط کافیست اسم رشته و گرایش خود را برای ما پیامک نمایید ؛ ما نیز در مقابل، اطلاعات کافی از جمله منابع ، جزوات، سوالات، کتاب رشته مورد نظر شما + شماره حسابها و نحوه پرداخت و ارسال را در چند پیامک پاسخ خواهیم داد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ (از ساعت ۹ الی ۱۸ )
تماس از طریق لاین Line نیز مقدور می‌باشد.

۷۷|۲۰|۲۲|۲۲|۰۲۸
دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۶
پاسخگوی ارشد آزاد

۸۰|۵۰|۲۲|۲۲|۰۲۸
دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۶
پاسخگوی ارشد سراسری

پشتیبانی ؛ درتماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد.
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵ (از ساعت ۹ تا ۲۰ و ایام تعطیل ۹ صبح الی ۱۸)

در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را به شماره پیامکی زیر پیامک نمائید:

سامانه پیامکی کارشناسی ارشد
10004004400400

فروشگاه کتاب : دریافت-تهیه-ارسال ؛ کتاب های دواطلبین و دانشجویان به تمام نقاط کشور
با بیش از 12 سال سابقه فعالیت در بخش جزوات کارشناسی ارشد همچنین ارسال کتاب و نمونه سوالات رشته درخواستی داوطلبین

::::: ارسال بصورت فایل پی دی اف PDF به ایمیل سفارش دهنده یا ارسال بصورت پرینت و کپی شده به آدرس پستی سفارش دهنده :::::

برچسب‌ها: منابع کارشناسی ارشد آزادمنابع کارشناسی ارشد آزاد 94جزوات ارشد آزاد مکانیزاسیونجزوات ارشد آزاد مهندسی مکانیک بیوسیستممهندسی مکانیک بیوسیستم


منبع : http://karshenasiarshad92.blogfa.com/post-80.aspx
تاریخ انتشار : یکشنبه دوازدهم بهمن 1393ساعت 13:33 | توسط : خرید منابع کارشناسی ارشد 94  | 

منابع کار‌شناسی ارشد آزاد 1394منابع ارشد آزاد مجوعه 5 کشاورزی و منابع طبیعی خاکشناسی هواشناسی کشاوررزی

منابع ارشد آزاد کشاورزی و منابع طبیعی سال 94-95 |منابع ارشد خاکشناسی آزاد | منابع ارشد هواشناسی کشاورزی |  500 - مجموعه 5 کشاورزي و منابع طبیعی
1 - آمار و رياضي
2 - زبان انگليسي عمومي
3 - مهندسي زهکشي
4 - هيدروليک و هيدرولوژي
5 - ساختمان هاي انتقال و توزيع آب
6 - سيستم هاي آبياري
7 - پيدايش، رده بندي و ارزيابي خاک
8 - شيمي و حاصلخيزي خاک
9 - فيزيک و حفاظت خاک
10 - رابطه آب و خاک و گياه
11 - هواشناسي

50360 مهندسی کشاورزي - منابع ارشد آزاد آبیاري و زهکشی
50362 مهندسی کشاورزي - منابع ارشد آزاد مهندسی منابع آب
50363 مهندسی کشاورزي - منابع ارشد آزاد سازه هاي آبی
50380 مهندسی کشاورزي - منابع ارشد آزاد خاکشناسی گرایش شیمی و حاصلخیزي خاك
50381 مهندسی کشاورزي - منابع ارشد آزاد خاکشناسی گرایش پیدایش ، رده بندي و ارزیابی خاك
50382 مهندسی کشاورزي - منابع ارشد آزاد خاکشناسی گرایش فیزیك و حفاظت خاك
50383 مهندسی کشاورزي - منابع ارشد آزاد خاکشناسی گرایش بیولوژي و بیوتکنولوژي خاك
50617 منابع ارشد آزاد هواشناسی کشاورزي

۵۰۰ - مجموعه ۵ کشاورزی و منابع طبیعی
۱ - آمار و ریاضی
۲ - زبان انگلیسی عمومی
۳ - مهندسی زهکشی
۴ - هیدرولیک و هیدرولوژی
۵ - ساختمان‌های انتقال و توزیع آب
۶ - سیستم‌های آبیاری
۷ - پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک
۸ - شیمی و حاصلخیزی خاک
۹ - فیزیک و حفاظت خاک
۱۰ - رابطه آب و خاک و گیاه
۱۱ - هوا‌شناسی

۵۰۳۶۰ مهندسی کشاورزی - منابع ارشد آزاد آبیاری و زهکشی
۵۰۳۶۲ مهندسی کشاورزی - منابع ارشد آزاد مهندسی منابع آب
۵۰۳۶۳ مهندسی کشاورزی - منابع ارشد آزاد سازه‌ های آبی
۵۰۳۸۰ مهندسی کشاورزی - خاک‌ شناسی منابع ارشد آزاد شیمی و حاصلخیزی خاک
۵۰۳۸۱ مهندسی کشاورزی - خاک‌ شناسی منابع ارشد آزاد پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک
۵۰۳۸۲ مهندسی کشاورزی - خاک‌ شناسی منابع ارشد آزاد فیزیک و حفاظت خاک
۵۰۳۸۳ مهندسی کشاورزی - خاک‌ شناسی منابع ارشد آزاد بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
۵۰۶۱۷ هوا‌شناسی کشاورزی

فقط کافیست اسم رشته و گرایش خود را برای ما پیامک نمایید ؛ ما نیز در مقابل، اطلاعات کافی از جمله منابع ، جزوات، سوالات، کتاب رشته مورد نظر شما + شماره حسابها و نحوه پرداخت و ارسال را در چند پیامک پاسخ خواهیم داد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ (از ساعت ۹ الی ۱۸ )
تماس از طریق لاین Line نیز مقدور می‌باشد.

۷۷|۲۰|۲۲|۲۲|۰۲۸
دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۶
پاسخگوی ارشد آزاد

۸۰|۵۰|۲۲|۲۲|۰۲۸
دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۶
پاسخگوی ارشد سراسری

پشتیبانی ؛ درتماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد.
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵ (از ساعت ۹ تا ۲۰ و ایام تعطیل ۹ صبح الی ۱۸)

در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را به شماره پیامکی زیر پیامک نمائید:

سامانه پیامکی کارشناسی ارشد
10004004400400

فروشگاه کتاب : دریافت-تهیه-ارسال ؛ کتاب های دواطلبین و دانشجویان به تمام نقاط کشور
با بیش از 12 سال سابقه فعالیت در بخش جزوات کارشناسی ارشد همچنین ارسال کتاب و نمونه سوالات رشته درخواستی داوطلبین

::::: ارسال بصورت فایل پی دی اف PDF به ایمیل سفارش دهنده یا ارسال بصورت پرینت و کپی شده به آدرس پستی سفارش دهنده :::::

برچسب‌ها: منابع ارشد آزاد 94جزوات ارشد دانشگاه آزاد هواشناسی کشاورزیجزوات ارشد آزاد خاکشناسیمنابع کارشناسی ارشد آزادارشد دانشگاه آزاد


منبع : http://karshenasiarshad92.blogfa.com/post-79.aspx
تاریخ انتشار : یکشنبه دوازدهم بهمن 1393ساعت 13:31 | توسط : خرید منابع کارشناسی ارشد 94  | 

منابع کار‌شناسی ارشد آزاد 1394منابع ارشد آزاد مجموعه 4 کشاورزی و منابع طبیعی علوم دامی صنایع غذایی

منابع ارشد آزاد کشاورزی و منابع طبیعی | جزوات ارشد آزاد علوم دامی | جزوات ارشد آزاد صنایع غذایی | 5400 - منابع ارشد آزاد مجموعه 4 کشاورزي و منابع طبیعی
0364 منابع ارشد آزاد مهندسی کشاورزي - پرورش و مدیریت تولید طیور
50366 منابع ارشد آزاد مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش تغذیه دام
50367 منابع ارشد آزاد مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش اصلاح نژاددام
50369 منابع ارشد آزاد مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش مدیریت دامپروري
50372 منابع ارشد آزاد مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش تغذیه طیور
50386 منابع ارشد آزاد مهندسی کشاورزي - علوم دامی - فیزیولوژي دام

50415 منابع ارشد آزاد علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایی
50416 منابع ارشد آزاد علوم و مهندسی صنایع غذایی - علوم مواد غذایی
50417 منابع ارشد آزاد علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذایی
50418 منابع ارشد آزاد علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذایی
50422 منابع ارشد آزاد علوم و مهندسی صنایع غذایی

۵۴۰۰ - منابع ارشد آزاد مجموعه ۴ کشاورزی و منابع طبیعی
۰۳۶۴ مهندسی کشاورزی - منابع ارشد آزاد پرورش و مدیریت تولید طیور
۵۰۳۶۶ مهندسی کشاورزی - علوم دامی منابع ارشد آزاد تغذیه دام
۵۰۳۶۷ مهندسی کشاورزی - علوم دامی منابع ارشد آزاد اصلاح نژاددام
۵۰۳۶۹ مهندسی کشاورزی - علوم دامی منابع ارشد آزاد مدیریت دامپروری
۵۰۳۷۲ مهندسی کشاورزی - علوم دامی منابع ارشد آزاد تغذیه طیور
۵۰۳۸۶ مهندسی کشاورزی - علوم دامی - منابع ارشد آزاد فیزیولوژی دام

۵۰۴۱۵ علوم و مهندسی صنایع غذایی - منابع ارشد آزاد صنایع غذایی
۵۰۴۱۶ علوم و مهندسی صنایع غذایی - منابع ارشد آزاد علوم مواد غذایی
۵۰۴۱۷ علوم و مهندسی صنایع غذایی - منابع ارشد آزاد فناوری مواد غذایی
۵۰۴۱۸ علوم و مهندسی صنایع غذایی - منابع ارشد آزاد زیست فناوری مواد غذایی
۵۰۴۲۲ منابع ارشد آزاد علوم و مهندسی صنایع غذایی

فقط کافیست اسم رشته و گرایش خود را برای ما پیامک نمایید ؛ ما نیز در مقابل، اطلاعات کافی از جمله منابع ، جزوات، سوالات، کتاب رشته مورد نظر شما + شماره حسابها و نحوه پرداخت و ارسال را در چند پیامک پاسخ خواهیم داد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ (از ساعت ۹ الی ۱۸ )
تماس از طریق لاین Line نیز مقدور می‌باشد.

۷۷|۲۰|۲۲|۲۲|۰۲۸
دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۶
پاسخگوی ارشد آزاد

۸۰|۵۰|۲۲|۲۲|۰۲۸
دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۶
پاسخگوی ارشد سراسری

پشتیبانی ؛ درتماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد.
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵ (از ساعت ۹ تا ۲۰ و ایام تعطیل ۹ صبح الی ۱۸)

در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را به شماره پیامکی زیر پیامک نمائید:

سامانه پیامکی کارشناسی ارشد
10004004400400

فروشگاه کتاب : دریافت-تهیه-ارسال ؛ کتاب های دواطلبین و دانشجویان به تمام نقاط کشور
با بیش از 12 سال سابقه فعالیت در بخش جزوات کارشناسی ارشد همچنین ارسال کتاب و نمونه سوالات رشته درخواستی داوطلبین

::::: ارسال بصورت فایل پی دی اف PDF به ایمیل سفارش دهنده یا ارسال بصورت پرینت و کپی شده به آدرس پستی سفارش دهنده :::::

برچسب‌ها: منابع ارشد آزاد مجموعه کشاورزیمنابع ارشد آزاد 94جزوات ارشد آزاد علوم دامیجزوات ارشد آزاد صنایع غذایی


منبع : http://karshenasiarshad92.blogfa.com/post-78.aspx
تاریخ انتشار : یکشنبه دوازدهم بهمن 1393ساعت 13:30 | توسط : خرید منابع کارشناسی ارشد 94  | 
مطالب قدیمی‌تر